2024ல் வேலையின்மை குறைவு…

IMG 20240601 111539 - 2024ல் வேலையின்மை குறைவு...

ஐக்கிய நாடுகள் சபை 2024 இல் உலகளாவிய வேலையின்மை குறைவதாக கணித்துள்ளது.

• முன்னதாக இந்த ஆண்டு வேலையின்மை 5% ஆக இருந்து 5.2% ஆக உயரும் என்று கணித்திருந்த உலகளாவிய தொழிலாளர் அமைப்பு (ILO), தற்போது 2024 ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிய வேலையின்மை விகிதம் 4.9% ஆக இருக்கும் என்று கணித்துள்ளது.

• இதற்கு முன்னர், மற்றொரு அறிக்கையில் ஐக்கிய நாடுகள் சபை 2023 இல் இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 6.8% வளர்ச்சி அடையும் என்று கூறியிருந்தது.

• ஆயினும் 402 மில்லியன் மக்கள் வேலையின்றியும் வேலை தேடும் நிலையிலும் இருந்தனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *