குழந்தைகளுக்கான LIC திட்டம் பற்றி தெரியுமா?

images 29 - குழந்தைகளுக்கான LIC திட்டம் பற்றி தெரியுமா?

இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் (எல்ஐசி) தனது கிளைகளில் எல்ஐசியின் அமிர்தபால் திட்டம் என்ற புதிய சேமிப்புத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த திட்டம் குழந்தைகளுக்காக பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. எல்ஐசியின் அமிர்தபால் திட்டத்தின் கீழ், நீங்கள் இப்போது உங்கள் குழந்தையின் உயர்கல்வி மற்றும் பிற தேவைகளுக்காக முதலீடு செய்யலாம். குழந்தை காப்பீட்டிற்கு கூடுதலாக, நீங்கள் உத்தரவாதமான வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் குடும்பத்திற்கு உடல்நலக் காப்பீடு இருப்பதால் நன்மைகள் உள்ளன! இந்தக் கொள்கை 30 நாட்கள் முதல் 13 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்குப் பொருந்தும். முதிர்வு காலம் 18 முதல் 25 ஆண்டுகள். இந்த பாலிசியில் 5, 6 மற்றும் 7 வருட பிரீமியம் கட்டண விருப்பங்கள் உள்ளன. அதிகபட்ச கட்டணம் செலுத்தும் காலம் 10 ஆண்டுகள். குறைந்தபட்சம் ரூ. அவர் $200,000 செலுத்த வேண்டும். பாலிசி முடிந்த 5வது, 10வது அல்லது 15வது வருடத்தில் பலன்களைப் பெறுவதற்கான விருப்பத்துடன் பணத்தைத் திரும்பப் பெறலாம். கொடுக்கப்பட்ட தகவலின்படி, இந்த திட்டம் பிப்ரவரி 17, 2024 அன்று தொடங்குகிறது. இந்த குழந்தைகள் பாதுகாப்பு கொள்கையின் கீழ் ஒவ்வொரு ரூ. 1000 முதலீடு செய்தால் ரூ. லாபம் கிடைக்கும். 80. இந்த வருமானம் ரூ. வருமானத்துடன் சேர்க்கப்படும். 80. நீங்கள் முதலீடு செய்தால் ரூ. உங்கள் குழந்தையின் பெயரில் 1 லட்சம், எல்ஐசி ரூ. 8000 காப்பீட்டுத் தொகை. பாலிசி காலாவதியாகும் வரை ஒவ்வொரு வருடமும் இந்தத் தொகை உங்கள் பாலிசியில் சேர்க்கப்படும். உங்கள் பாலிசி இந்த வருமானத்தை இறுதி வரை சேகரிக்கும். இந்த பாலிசியில் முதலீடு செய்பவருக்கு உத்தரவாதமான வருமானம் மற்றும் வளர்ச்சி வருமானம் கிடைக்கும். காப்பீடு செய்தவர் “முழு இறப்பு” விருப்பத்தை தேர்வு செய்யலாம். கூடுதலாக, நீங்கள் சற்றே அதிக பிரீமியம் செலுத்தினால், செலவை ஈடுகட்ட பிரீமியம் திரும்பப் பெறலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *