டாடா மோட்டார்ஸ் லாபம் அடைத்துள்ளது…

Screenshot 20240412 121047 inshorts - டாடா மோட்டார்ஸ் லாபம் அடைத்துள்ளது...


* டாடா மோட்டார்ஸ் தற்போது ரூ.1024.40 என்று வர்த்தகமாகி வருகிறது, இது முந்தைய சந்தை விலையான ரூ.1013.15 ஐ விட 11.25 புள்ளிகள் அல்லது 1.11% அதிகமாகும்.

* இந்த பங்கு ரூ.1015.50 என்ற விலையில் திறந்து, ரூ.1029.25 மற்றும் ரூ.1013.50 என்ற உயர்ந்த மற்றும் தாழ்ந்த விலைகளை தொட்டுள்ளது. இதுவரை 164497 பங்குகள் வர்த்தகம் செய்யப்பட்டன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *