பணம் வசூலிக்க திட்டமிட்டுள்ள மஸ்க்…

Screenshot 20240417 090404 inshorts - பணம் வசூலிக்க திட்டமிட்டுள்ள மஸ்க்...

*இலான் மஸ்க் ட்விட்டரில் (Twitter) புதிய பயனர்கள் பதிவிடும் ஒவ்வொரு ட்விட்டிற்கும் கட்டணம் வசூலிக்கும் ஒரு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளார். இது ஸ்பாம் கணக்குகளை கையாள்வதற்கான முந்தைய முயற்சிகளைத் தொடர்ந்து ட்விட்டரின் (X) தளத்தின் நேர்மை மற்றும் பயனர் ஈடுபாடுக்கான உறுதிப்பாட்டை வலியுறுத்துகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *