பொறியாளர்கள் வாயேஜர் 1க்கான காரணத்தைக் குறிப்பிடுகின்றனர்

Screenshot 20240411 114138 inshorts - பொறியாளர்கள் வாயேஜர் 1க்கான காரணத்தைக் குறிப்பிடுகின்றனர்


*நாசாவின் வாயேஜர் 1 விண்கலம் நவம்பர் 2020 முதல் படிக்க முடியாத அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் தரவுகளை பூமிக்கு அனுப்புகிறது.

*பறக்கும் தரவு துணை அமைப்பு (FDS) கணினியில் உள்ள சேமிப்பகத்தின் ஒரு சிறிய பகுதி தவறாக இருப்பதே இதற்குக் காரணம் என்று பொறியாளர்கள் இப்போது உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர். 

*தகவல் பரிமாற்றும் அலகு (TMU) மற்றும் வானொலி அனுப்பிப்பான் மூலம் பூமிக்கு அனுப்பப்படுவதற்கு முன்பு விண்கலத்தின் தரவை पैकेजिंग (பேக்கஜிங்) செய்வதற்கு இது பொறுப்பு.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *