34.5 கோடி பங்குகளை விற்ற டெலாபோர்ட்

1000225924 - 34.5 கோடி பங்குகளை விற்ற டெலாபோர்ட்<br>

விப்ரோவின் முன்னாள் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியான டெலாபோர்ட் கடந்த மாதத்தில் 734.5 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள பங்குகளை விற்றுள்ளார், அவர் ராஜினாமா செய்ததிலிருந்து அவரது மொத்த வருவாய் 70.63 கோடியாக உள்ளது. 2022-2023 ஆம் ஆண்டில் 782 கோடிக்கும் அதிகமான வருடாந்திர ஊதியத்தைப் பெற்ற பின்னர் டெலாபோர்ட் விப்ரோவிடம் இருந்து 736.13 கோடி ரூபாயைப் பெற்றுள்ளார். விப்ரோவில் தனது நான்கு ஆண்டு காலப்பகுதியில், டெபோர்டே மொத்தம் 783.7 கோடி பங்குகளை விற்றார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *