கர்நாடகாவில் 46 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை

Screenshot 20240502 100608 inshorts - கர்நாடகாவில் 46 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை



* கர்நாடக மாநில இயற்கை பேரிடர் கண்காணிப்பு மையம் (KSNDMC) கர்நாடகாவின் ஆறு மாவட்டங்களுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது, இது கடுமையான வெப்ப அலைகளைக் குறிக்கிறது, வெப்பநிலை 46 டிகிரி செல்சியஸைத் தாண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

* பாகல்கோட், பெலகாவி, தார்வாட், கடாக், ஹவேரி மற்றும் கொப்பல் மாவட்டங்களில் மே 1 முதல் மே 9 வரை வெப்பநிலை 40 முதல் 46 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்கும் என்று KSNDMC தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *