பெண்களுக்கான உதவித்தொகையை அறிமுகப்படுத்தியது பிரிட்டிஷ் கவுன்சில்

IMG 20240307 193002 - பெண்களுக்கான உதவித்தொகையை அறிமுகப்படுத்தியது பிரிட்டிஷ் கவுன்சில்

பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் STEM உதவித்தொகையில் பெண்களை அறிமுகப்படுத்தியது
பிரிட்டிஷ் கவுன்சில், இங்கிலாந்தின் சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களுடன் இணைந்து, ஒரு சிறப்பு உதவித்தொகை திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளது.

இந்த திட்டம் இந்தியா மற்றும் பிற தெற்காசிய நாடுகளைச் சேர்ந்த பெண்கள் இங்கிலாந்தில் அறிவியல், தொழில்நுட்பம், பொறியியல் மற்றும் கணிதம் (STEM) பற்றி மேலும் படிக்க உதவுவதாகும்.

இந்தத் திட்டம் பெண் மாணவர்களுக்கு மட்டும் 25 உதவித்தொகைகளை ஒதுக்குகிறது; இது பெண்களுக்கு அதிகாரமளிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *