‘ஆஸ்கார் விருதை விட்டுத் தரவும் தயாா்’

dinamani2F2024 032F995ee9b7 92e6 4d87 aeba ec309962252b2FAP24071058395695 - ‘ஆஸ்கார் விருதை விட்டுத் தரவும் தயாா்’

ரஷிய-உக்ரைன் போர் மூலம் உக்ரைனில் நடந்த ‘20 டேஸ் இன் மரியுபோல்’ ஆவணப் படம் ஆஸ்கா விருதை வென்றது. மரியுபோல் நகரத்தில் இரு நாடு படைகளுக்கு உட்பட்ட காயத்தை தென்கிழக்கு மீறிய ரஷிய படையெடுப்பு, மேலும் 2022ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் தொடக்கம் செய்தது மரியுபோலின் முதல் மாதத்தை விவரித்து நீடித்து, 8000 மேல் மக்கள் உயிரிழந்தனர். ஆஸ்கா விருதைப் பெற்ற இயக்குநர் சொ்னோவ், உக்ரைனுடன் போர் தொடராமல் ரஷியாவின் பரிமாறிக்கும் ஆசை கொண்டுள்ளார். அதனால், உக்ரைன் மக்களை ரஷியாவுக்கு இந்த விருதை விட்டுக் கொடுப்பதில் தயார். மரியுபோல் நகரில் உயிரிழந்தவர்களை உலகம் மறக்காது என்று சொல்லப்பட்டது. அந்த நினைவுகள் வரலாற்றாக மாறும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *